Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Понеділок, 16 вересня 2019
      Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого сайту і висловлюємо щиру вдячність за інтерес до діяльності Управління. Впевнені, що наш сайт допоможе Вам отримати корисну інформацію.
Ми працюємо для Вас! 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Екологічний календар5 червня відзначаємо Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища

У 1972 році в Стокгольмі відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища, за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Саме тому Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища, який покликаний поглибити суспільне усвідомлення необхідності збереження і покращення довкілля. 

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом не лише посилило економічні інтеграційні процеси, а й стало, перш за все, юридичним підґрунтям євроінтеграції у природоохоронній галузі. Зокрема, співробітництво між Україною та ЄС має на меті:

- збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища;

- захист громадського здоров’я;

- розсудливе та раціональне використання природних ресурсів;

- заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища. 

Вже більше року в Україні працює нова модель процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, яка повністю співпадає з вимогами Європейського Союзу щодо охорони довкілля. Згідно з Директивами ЄС було прийнято два Закони України, а саме Закон «Про оцінку впливу на довкілля» та Закон «Про стратегічну екологічну оцінку». 

З дня введення в дію Закону «Про оцінку впливу на довкілля» з 18 грудня 2017 року в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля по Черкаській області зареєстровано 79 повідомлень про плановану діяльність, з них розгляд 46 належить до повноважень Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 33 - Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Визнаючи, що процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття термінових заходів, Верховна Рада України затвердила Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон, яким затверджено Стратегію, вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Зокрема, в Стратегії йде мова про те, що діюча нині система моніторингу вод є неефективною та застарілою, не відповідає сучасним європейським стандартам. Тому, система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Внесено зміни до Водного кодексу України  щодо управління водними ресурсами за басейновим принципом. На сьогодні розробляються плани управління для 9 річкових басейнів.

На виконання Національної стратегії управління відходами в Україні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р затверджено Національний план управління відходами до 2030 року та доручено обласним державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні плани управління відходами до 2030 року.

Наразі для розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року створюється робоча група обласної державної адміністрації до якої будуть включені представники облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та, за згодою, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, інших заінтересованих сторін.

Соціально-економічний розвиток області невід’ємно пов’язаний з охороною довкілля, вирішенням екологічних проблем та ризиків у регіоні.

Внаслідок провадження виробничої діяльності підприємствами області відбувається антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, що призводить до ряду екологічних проблем, серед яких:

1. Забруднення водних об’єктів недостатньо очищеними стічними водами, внаслідок неефективної роботи або взагалі відсутності очисних споруд, погіршення гідрологічного та санітарного стану поверхневих водних об’єктів.

2. Зберігання непридатних, невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території області.

3. Поводження з твердими побутовими відходами.

4. Забруднення атмосферного повітря області.

З метою вирішення зазначених проблем в області розроблено Стратегію регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року та план її реалізації на 2018 – 2020 роки.

Для забезпечення ефективної реалізації Стратегії, вирішення екологічних проблем області діє затверджена рішенням обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VІІ (зі змінами) обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. 

Метою Програми є забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки; поліпшення екологічної ситуації в області; підвищення ефективності реалізації регіональної екологічної політики.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів державного бюджету (Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), коштів місцевих бюджетів (у межах наявного фінансового ресурсу); коштів за угодами про соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та сільськогосподарськими товаровиробниками, власних коштів суб’єктів господарювання, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

У 2018 році виконання завдань Програми здійснювалося шляхом реалізації 33 природоохоронних заходів (12 реалізовано повністю) за напрямками: охорона і раціональне використання водних ресурсів (13 заходів), охорона атмосферного повітря (4), збереження природно-заповідного фонду, розвиток екомережі, охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу (6), раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (8), охорона і раціональне використання земель (3), наука, інформація і освіта (1).

Крім того, визначений перелік перспективних до заповідання територій та об’єктів, який налічує 38 пунктів. За період дії Програми оголошено 7 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 15,54 га, з них у 2018 році рішенням обласної ради від 21.09.2018 № 24-51/VII оголошено 4 об’єкти загальною площею 0,04 га. Тривають роботи щодо підготовки матеріалів ще по 5 перспективних до заповідання об’єктах.


Переглядів: 91
 
You are here: