Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Понеділок, 18 лютого 2019
      Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого сайту і висловлюємо щиру вдячність за інтерес до діяльності Управління. Впевнені, що наш сайт допоможе Вам отримати корисну інформацію.
Ми працюємо для Вас! 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Екологічний календарНі – зміні клімату! Впроваджуйте заходи по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Найбільш важливими причинами зміни клімату є: зміни інтенсивності сонячної радіації, зміни в циркуляції світового океану та вплив людської діяльності або антропогенний фактор. 
Основним факторами антропогенного впливу на клімат є збільшення викидів парникових газів в атмосферному повітрі внаслідок роботи промислових підприємств, теплових електростанцій та автотранспорту.

З метою стабілізації парникових газів у атмосфері на рівні, який би не допускав глобального антропогенного впливу на клімат планети, у 1992 р. підписана Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, а у 1997 р. – Кіотський протокол до неї. Україною протокол ратифікований 4 лютого 2004 р. Предметом Кіотського протоколу є обмеження та зниження викидів парникових газів у 2008-2012 рр. усіма країнами, які його ратифікували.
У 2016 році Україна стала однією із 174 країн, що підписали Паризьку кліматичну угоду, яка у липні була ратифікована Верховною радою України. Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р схвалено "Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року".
Заходи з розвитку альтернативної енергетики (в основному, сонячної енергетики), що впроваджуються в області, сприяють скороченню обсягів викидів парникових газів в атмосферне повітря. 
На об’єктах бюджетної та соціальної сфери широко впроваджуються заходи з переоснащення котелень для переходу на альтернативні види палива (пелети, дрова, паливні брикети), заходи із термомодернізації (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів).
Забруднення приземного шару атмосфери, створювані викидами певного об'єкта, більшою мірою залежать від метеорологічних умов. Метеорологічні умови, що сприяють нагромадженню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери, тобто несприятливі метеорологічні умови (далі НМУ) - штиль, туман, піднята інверсія, небезпечна швидкість вітру при несприятливому напрямку й ін.
В такому випадку необхідно на кожному підприємстві розробляти заходи, які дозволять попередити найтяжчі наслідки і розумно провести роботу по їх плануванню, підготовці і проведенню. Заходи щодо тимчасового скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу у періоди НМУ розробляють для підприємств, розміщених в населених пунктах, де відповідними органами проводиться або планується проведення прогнозування НМУ. Запобігання підвищення рівня забруднення повітря у зв'язку з очікуваними НМУ складають з обліком трьох рівнів забруднення атмосфери, яким відповідають три режими роботи виробництв. Категорії небезпеки і відповідно до них режими роботи виробництв в кожному конкретному місті визначають і коректують місцеві органи Мінприроди.
Серед ряду заходів по поглинанню парникових газів та їх консервації, в першу чергу вуглекислого газу, особливе місце посідає такий екологічно безпечний і економічно виправданий захід, як збільшення довговічних зелених насаджень, перш за все лісів. Таким чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть в значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі. 
Основним завданням сучасних досліджень у транспортній технології є ефективність використання пального для потреб автотранспорту. За оцінками вчених, споживання палива існуючим парком автомобілів може бути скорочено вдвічі завдяки застосуванню більш ефективних двигунів, легких конструкцій, моделей з невисоким аеродинамічним опором. Окрім того, більш широке використання рідкого нафтового газу, стисненого природного газу, альтернативних видів палива (природного газу, пропану, біопалива) та застосування екологічного виду транспорту (електромобілів) допомогло б зменшити викиди вуглекислого газу на 10-30%. 
Світова спільнота визнає, що зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей.

 

Переглядів: 148
 
You are here: