Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Середа, 27 березня 2019
      Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого сайту і висловлюємо щиру вдячність за інтерес до діяльності Управління. Впевнені, що наш сайт допоможе Вам отримати корисну інформацію.
Ми працюємо для Вас! 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Екологічний календарПарникові гази – одна з причин зміни клімату

Найбільш важливими причинами зміни клімату є: зміни інтенсивності сонячної радіації, зміни в циркуляції світового океану та вплив людської діяльності або антропогенний фактор.

Основним факторами антропогенного впливу на клімат є збільшення викидів парникових газів в атмосферному повітрі внаслідок роботи промислових підприємств, теплових електростанцій та автотранспорту.

Вчені визначили 5 основних парникових газів, які входять до хімічного складу атмосфери, - це вуглекислий газ, метан, озон, закис азоту і, останнім часом, хлоро-фторо-вуглеці. Крім останніх, всі гази зустрічаються в природі.

З метою стабілізації парникових газів у атмосфері на рівні, який би не допускав глобального антропогенного впливу на клімат планети, у 1992 р. підписана Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, а у 1997 р. – Кіотський протокол до неї. Україною протокол ратифікований 4 лютого 2004 р. Предметом Кіотського протоколу є обмеження та зниження викидів парникових газів у 2008-2012 рр. усіма країнами, які його ратифікували.У 2016 році Україна стала однією із 174 країн , які підписали Паризьку кліматичну угоду, яка у липні була ратифікована Верховною радою України. Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р схвалено "Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року".

26 квітня 2018 року у Верховній раді України зареєстровано проект Закону "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року", внесений Кабінетом Міністрів України.

У зв`язку із підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС необхідно забезпечити поетапне наближення (імплементація) природоохоронного законодавства до відповідних директив ЄС, впровадження яких є невід'ємною частиною виконання Угоди.

В законопроекті викладене бачення стану довкілля, якого Україна має досягнути в 2030 році. А це і сучасні системи моніторингу і ринкові механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і скорочення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел порівняно із 2015 роком.

Якщо в 2015 році викиди від стаціонарних джерел області становили 57,5 тис. т., то при скороченні викидів на 15% до 2030 року їх кількість повинна становити 48,9 тис.т. За даними Головного управління статистики в Черкаській області в 2017 році, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел становили 48,3 тис.т.

Також планується зменшення і парникових газів на 60% від рівня 1990 року. Якщо в 1990 році їх викиди по області становили 10,1 млн. т. то в 2030 їх кількість повинна становити 4 млн. т. Фактичні викиди парникових газів в 2017 році становили 2,4 млн.т. (2% від загальних викидів парникових газів України).

В травні 2018 року Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату затвердила проект Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2016 рр. Найближчим часом Мінприроди передасть його до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Як пояснив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, це означає, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання.

Прийняття цих документів є безумовним визнанням того факту, що зміна клімату є загальнолюдською проблемою, яка стосується кожного з нас. Важко недооцінити антропогенний вплив людської діяльності на кліматичну систему.

Енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження дадуть змогу істотно зменшити викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, забезпечення енергозбереження є одним із пріоритетів державної політики національної безпеки.

Підвищення енергоефективності є однією із стратегічних цілей розвитку Черкащини відповідно до Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

В сучасних умовах питання енергоефективності набуває все більшого значення.

Найбільш простими, ефективними та практичними заходами в напрямку енергозбереження є :

- термомодернізація будівель;

- раціональне споживання електроенергії;

- модернізація систем теплопостачання;

- використання альтернативних джерел енергії;

- переоснащення котелень для переходу на альтернативні види палива.

Заходи з розвитку альтернативної енергетики (в основному сонячної енергетики), що впроваджуються в області, сприяють скороченню обсягів викидів парникових газів в атмосферне повітря.

На об’єктах бюджетної та соціальної сфери широко впроваджуються заходи з переоснащення котелень для переходу на альтернативні види палива (пелети, дрова, паливні брикети), заходи із термомодернізації (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів).

Серед ряду заходів по поглинанню парникових газів та їх консервації, в першу чергу вуглекислого газу, особливе місце посідає такий екологічно безпечний і економічно виправданий захід, як збільшення довговічних зелених насаджень, перш за все, лісів. Таким чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть в значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі.

Основним завданням сучасних досліджень у транспортній технології є ефективність використання пального для потреб автотранспорту. За оцінками вчених, споживання палива існуючим парком автомобілів може бути скорочено вдвічі завдяки застосуванню більш ефективних двигунів, легких конструкцій, моделей з невисоким аеродинамічним опором. Окрім того, більш широке використання рідкого нафтового газу, стисненого природного газу, альтернативних видів палива (природного газу, пропану, біопалива) та застосування екологічного виду транспорту (електромобілів) допомогло б зменшити викиди вуглекислого газу на 10-30%.

Світова спільнота визнає, що зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей.

Переглядів: 221
 
You are here: